Khai giảng lớp tập huấn nghệ thuật Bài Chòi.

Sáng ngày 20.10, tại trung tâm văn hóa huyện Duy Xuyên, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Khai mạc lớp tập huấn “Truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi cho các nghệ nhân, Câu lạc bộ, nhóm, những người có khả năng tiếp thu và thực hành di sản Bài chòi” trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Khóa tập huấn diễn ra trong 10 ngày qua đó các học viên được giới thiệu những nội dung về nguồn gốc của bài chòi miền Trung; phương pháp tổ chức, duy trì hoạt động câu lạc bộ, nhóm bài chòi dân gian; cách thức tổ chức hội đánh Bài chòi xứ Quảng. Ngoài ra, còn thực hành hát và biểu diễn các làn điệu dân ca, lý, hò, vè, hô hát Bài chòi… Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể nghệ thuật Bài chòi, đồng thời góp phần phát triển các CLB, nhóm bài chòi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của người dân địa phương. 

Được biết, Tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 trong đó chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghệ thuật cho các nghệ nhân, Câu lạc bộ, Nhóm, giáo viên thanh nhạc, những người có khả năng tiếp thu và thực hành Di sản Nghệ thuật Bài chòi; Bảo tồn, phát huy hiệu quả hoạt động; khôi phục và kiện toàn các Câu lạc bộ, 

Nhóm Bài chòi dân gian và các nghệ nhân dân gian hiện có tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ Câu lạc bộ thực hành di sản tại các địa phương về trang phục, đạo cụ, nhạc cụ… phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa dân gian tại các địa phương./.

Tin liên quan