Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và rà soát bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước

Sáng ngày 21/10/2021 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Xuyên phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và rà soát bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước cho ban dân chính thôn, khối phố trên địa bàn huyện năm 2021

Hơn 200 học viên bao gồm công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn; ban dân chính thôn, khối phố các trên địa bàn huyện đã tham lớp tập huấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được triển khai một số văn bản mới về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Nghị định số 122 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu: “Gia đình văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố…” Nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Hướng dẫn quy trình đăng ký, xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung thực hiện hương ước, quy ước thôn khối phố văn hóa.