Hướng dẫn khai báo y tế, tạo điểm quét mã QR và thực hiện quét mã tại các điểm công cộng bằng ứng dụng PC-COVID

Hướng dẫn khai báo y tế, tạo điểm quét mã QR và thực hiện quét mã tại các điểm công cộng bằng ứng dụng PC-COVID

Hướng dẫn khai báo y tế, tạo điểm quét mã QR và thực hiện quét mã tại các điểm công cộng bằng ứng dụng PC-COVID

 

3. Thực hiện quét mã QR

a) Đối với người dân

Người dân cần khai báo y tế. Khi vào, ra các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR.

Có 2 cách thực hiện:

- Người dân có điện thoại thông minh tự quét mã QR: thống nhất sử dụng ứng dụng PC-COVID để quét mã QR của địa điểm (mã này do chủ địa điểm tạo ra và treo/ dán tại những vị trí dễ thấy)

- Chủ địa điểm/ người kiểm soát vào, ra/ nhân viên bảo vệ/ nhân viên lễ tân: sử dụng ứng dụng PC-Covid hoặc máy đọc chuyên dụng để quét mã QR cá nhân của người vào, ra. Như đã đề cập ở các mục trên, mã QR cá nhân này có tại ứng dụng trên điện thoại thông minh của người dân hoặc người dân có thể in ra và mang theo người.

b) Đối với chủ địa điểm

Đăng ký điểm kiểm dịch tại qr.pccovid.gov.vn; có thể bổ sung thêm các số điện thoại khác để tham gia vào việc kiểm soát. Có 2 phương án quét QR:

In mã QR và dán vào lối ra vào; Khách đến sử dụng PC-COVID để quét mã này.

Nhân viên lễ tân/ bảo vệ dùng PC-COVID hoặc máy đọc mã QR chuyên dụng để quét mã QR trên PC-COVID của khách. Trường hợp này cần đăng ký số điện thoại của nhân viên lễ tân/ bảo vệ với chủ địa điểm.

 

Tin liên quan