Hướng dẫn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 04/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành hướng dẫn số 25/HD-SVHTTDL về Thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, yêu cầu khi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch:

-Tất cả các hoạt động đều phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19: tuân thủ quy định 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế); đảm bảo giãn cách; trang bị nước rửa tay 
sát khuẩn; khai báo y tế; đo thân nhiệt; thực hiện quản lý thông tin những người tham gia hoạt động bằng mã QR,…

- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương khi có yêu cầu. Trường hợp không khai báo y tế theo yêu cầu hoặc khai báo y tế không trung thực, để dịch lây lan ra ngoài cộng đồng, công dân phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ động tham khảo dữliệu về cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế (https://soyte.quangnam.gov.vn) hoặc tại đườngdẫn: http://bit.ly/CapdodichQuangNam và tham khảo cấp độ dịch của các tỉnh, thành 
phố khác trên cả nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-tai-dia-phuong).

Hướng dẫn cụ thể đối với từng cấp độ dịch: 1,2,3,4 (Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây)

 

Tin liên quan