THÔNG BÁO Về việc lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 12 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO Về việc lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 12 tháng 11 năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 20/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 11 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với thời gian, địa điểm và thành phần tham dự như sau: 1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/11/2021 (thứ sáu). 

2. Địa điểm và thành phần tham dự họp: Điểm cầu ở tỉnh: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (Số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ). Điểm cầu phục vụ công dân: 

Phòng họp trực tuyến của UBND huyện, địa chỉ: số 468 Hùng Vương, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 3. Thành phần tham dự: 

3.1.Tại điểm cầu tỉnh: 

- Chủ trì: Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND khóa X: 

+ Ông Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;

 + Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

+ Ông Nguyễn Đình Tiên – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh;

 + Mời phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam đến dự và đưa tin. 

3.2. Tại điểm cầu huyện: - Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện;

 - Các vị đại biểu HĐND khóa XII theo lịch đã phân công từ đầu năm của Thường trực HĐND huyện;

 - Đại diện lãnh đạo các ngành của huyện.

Tin liên quan