Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức tham quan trực tuyến tại khu đền tháp Mỹ Sơn

Ngày 6/11/2021, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã hoàn thiện và đưa ra “ấn phẩm” đầu tiên trong chuỗi chương trình thuyết minhtrực tuyến với chủ đề: “Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn-Những thông tin cần thiết và trải nghiệm tham quan nhanh”.