Rà soát, đánh giá kết quả chấm chọn Cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và "Vườn- Tường- Đường đẹp"

Sáng ngày 19/11, tại Sở NN&PTNT, Ban tổ chức cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu và Vườn - Tường - Đường đẹp tỉnh Quảng Nam năm 2021 tổ chức họp bàn, rà soát đánh giá chấm chọn lần cuối cho các hồ sơ dự thi đạt giải từ các địa phương.

Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi biểu quyết kết quả chấm chọn Cuộc thi.

Sau khi phát động, các nội dung và thể lệ cuộc thi đã được tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến ngày 15/11/2021, đã có 17/18 địa phương nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh (huyện Nam Giang không tham gia dự thi) với tổng số hồ sơ dự thi cấp tỉnh các nội dung, bao gồm: 37 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 73 vườn đẹp, 63 tường rào, cổng ngõ đẹp và 58 tuyến đường đẹp. Qua kiểm tra, tất cả các hồ sơ đều đảm bảo đúng yêu cầu theo Thể lệ cuộc thi đã ban hành. Theo đánh giá, hồ sơ dự thi đảm bảo yêu cầu đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể về vườn, tường, đường đẹp và Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các địa phương cũng có sự đầu tư về hình ảnh thông qua các video gửi về cuộc thi. Sau khi có kết quả dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi cũng tổ chức khảo sát trực tiếp tại các địa phương đạt giải cao và đi đến thống nhất cuối cùng. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng chấm thi đã tiến hành biểu quyết thống nhất kết quả chấm chọn của Ban tổ chức, sau đó trình UBND tỉnh để xem xét, quyết định công nhận khen thưởng. 

Ông Ngô Tấn- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết:  Quảng Nam là một trong những tỉnh tiên phong của cả nước tổ chức cuộc thi theo Chỉ đạo của Trung ương để khích lệ tinh thần xây dựng NTM trong toàn dân sau chặng đường 10 năm xây dựng NTM. Qua quá trình phát động Cuộc thi và tổ chức chấm chọn đã cho thấy phong trào xây dựng NTM ở các địa phương rất sôi nổi, toàn dân đoàn kết, đồng lòng thực hiện đạt các tiêu chí, tạo sự thay đổi lớn cho diện mạo vùng nông thôn.

Tin liên quan