Hội thảo góp ý bản thảo tập sách "Trần Thận - Ký ức trăm năm"

Sáng ngày19.11, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội thảo góp ý bản thảo tập sách “Trần Thận - Ký ức trăm năm” của nhà văn, nhà báo Hồ Duy Lệ. Tham dự có các đồng chí nguyên bí thư và phó bí thư Huyện ủy Duy Xuyên qua các thời kỳ.

         Bản thảo tập sách viết về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Thận (đã mất) - cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Khu ủy viên Khu 5, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ.

          Bản thảo gần 400 trang, gồm 2 phần với 41 tiểu mục. Phần 1 là hồi ức về những câu chuyện sống động về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, các cơ sở cách mạng mà đồng chí Trần Thận từng trải qua được chính đồng chí Trần Thận và một số đồng chí, đồng đội của ông kể; nhà văn Hồ Duy Lệ viết lại một cách trung thực, chính xác. Phần 2 là những bài viết nói về tình cảm của đồng chí, đồng đội đối với đồng chí Trần Thận.