Duy Xuyên tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ thể OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Thực hiện Kế hoạch số 7424/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện về hướng dẫn, hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, UBND huyện tổ chức tập huấn hỗ trợ chủ thể OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Qua buổi tập huấn các chủ thể OCOP, hộ sản xuất nông nghiệp được đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đổi mới phương thức kinh doanh, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi tới mùa cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, thổ nhưỡng, mùa vụ, giống, phân...Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm đưa thông tin, hình ảnh hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Duy Xuyên qua các phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, mạng xã hội….

Tham gia sàn thương mại điện tử các hộ chủ thể được đăng ký gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn TMĐT thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn hình thành và phát triển phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững qua sàn thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tin liên quan