Ngày 14/12/2021, huyện Duy Xuyên bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Huyện Duy Xuyên xây dựng kế hoạch bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện  Duy Xuyên vừa có thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Cụ thể, giao Trung tâm Y tể  chủ trì, phối họp với Văn phòng HĐND- UBND và các ngành, địa phương liên quan triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 19 trên địa bàn huyện dự kiến từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trung tâm Y tế Duy Xuyên phụ trách các điểm tiẽm tại trường THPT: Nguyễn Hiền, Sào Nam, Lê Hồng Phong. Cụ thể ekip phụ trách điểm tiêm tại UBND thị trấn Nam Phước tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh tại trường THPT Sào Nam; ekip phụ trách điểm tiêm tại xã Duy Châu chủ trì, phổi hợp với ekip phụ trách điểm tiêm tại UBND xã Duy Tân tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh tại trường THPT Lê Hồng Phong; ekip phụ trách điểm tiêm tại Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh tại Trường THPT Nguyễn Hiền. Bệnh viện Bình An Quảng Nam phụ trách điểm tiêm trường THPT Hồ Nghinh. Các trường THPT: Sào Nam, Nguyễn Hiền, Lê Hồng Phong, Hồ Nghinh rà soát, tổng hợp, gừi danh sách học sinh đồng ý tham gia tiêm chùng vắc xin Covid-19 tại trường về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Tạo điều kiện cơ sở  vật chất và tham gia quản lý học sinh đảm bảo thuận lợi an toàn cho các đon vị tiêm trong suốt quá trình triển khai chiển dịch tiêm.

Kế hoạch tiêm vacine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi

Tin liên quan