Ngân hàng CSXH Duy Xuyên: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai nắng hạn, bão, lụt liên tục xảy ra làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động song Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Duy Xuyên không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, quy trình nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ tốt cho người dân, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Trước đây, cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu (thôn Phú Nham, xã Duy Sơn) gặp không ít khó khăn bởi công ăn việc làm không ổn định, thu nhập chính chỉ trông chờ vào vài sào đất lúa. Sau đó, chị đi học nghề thợ may rồi làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện. Cũng thời gian này, tranh thủ ban đêm, chị học thêm nghề may thảm chùi chân ở các cơ sở trên địa bàn xã Duy Sơn. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội LHPN xã Duy Sơn, chị vay 20 triệu đồng từ ngân hành Chính sách xã hội huyện và mượn bà con để đầu tư mua 2 máy dệt và 3 máy may. Nhờ sản phẩm làm đẹp và uy tín nên dần dần, chị không ngừng mở rộng thị trường và thu nhập cũng tăng lên. Chị Hiếu nói: “Bình quân mỗi năm, cơ sở đạt tổng doanh thu 120 triệu đồng và tạo công ăn việc làm ổn định cho một số lao động nông nhàn ở địa phương với mức thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ mô hình phát triển kinh tế này mà cuộc sống gia đình ngày càng được cải thiện”. Không chỉ chị Hiếu, 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Sơn tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện Duy Xuyên cho 354 hộ vay gần 10 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, qua đó giúp cho 10 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Huỳnh Thị Thu Ái – Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Sơn chia sẻ: “Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Thực tế những năm qua, đơn vị đã phối hợp hiệu quả với NHCSXH huyện Duy Xuyên để rà soát nhu cầu, phân bổ chỉ tiêu cho vay đối với các nội dung hỗ trợ của chương trình, đảm bảo kịp thời và phù hợp với quy mô nguồn vốn được giao, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Qua đó, tạo điều kiện quan trọng và hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ cho nhiều hộ gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống”.