Tiếp tục triền khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tiếp tục triền khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; tuy nhiên, một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại các quốc gia trên thế giới đã gây nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan nhanh dịch bệnh trong thời gian đến. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1667/CĐTTg ngày 04/12/2021; Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 và Công văn số 8835/UBND-KGVX về tiếp tục triền khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Omicron

Tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi, đánh giá sát, đúng tình hình thực tế để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp, kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc. Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, địa bàn nêu cao tinh thần “nêu gương”, thực hiện tốt yêu cầu 5K, hạn chế đến khu vực công cộng, nơi đông người khi không thật sự cần thiết. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân ủng hộ, hưởng ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm: 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác.

 Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định từ nay đến cuối năm 2021, đảm bảo tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; phân bổ vắc xin cho các địa phương để triển khai tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc xin (trừ những người già yếu, có bệnh nền được ngành Y tế khuyến cáo không nên tiêm vắc xin phòng Covid-19). Chủ động xây dựng phương án, hướng dẫn quy trình cách ly, điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà trong tình huống dịch Covid-19 bùng phát mạnh, các cơ sở điều trị tập trung quá tải; nghiên cứu, đề xuất chọn một số địa phương có điều kiện thuận lợi thực hiện thí điểm vấn đề này, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn tỉnh. 

 Cập nhật thường xuyên các thông tin, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng... để theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình dịch Covid-19 do biến chủng mới Omicron gây ra, cảnh báo và đề xuất các biện pháp thích ứng kịp thời. Thường xuyên theo dõi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch, tập trung giám sát và xét nghiệm nhanh nhất ca bệnh có biến chủng mới Omicron; chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. Hướng dẫn các địa phương định kỳ tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên (theo hình thức mẫu gộp) tại các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, hộ gia đình đối với khu vực nguy cơ cao… từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để q/webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL278684&download=trueuản lý, giám sát, hướng dẫn người đến/về Quảng Nam từ các địa phương khác thực hiện việc khai báo y tế và áp dụng các biện pháp y tế theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú; thông tin, phổ biến cho người dân chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 có thể liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để được tiêm vắc xin theo yêu cầu. Đến ngày 01/01/2022, sẽ có biện pháp, chế tài cụ thể đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc xin phòng Covid-19 mà không có lý do chính đáng. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong trường học; chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, ngành Y tế trong việc lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; chỉ đạo việc lấy ý kiến phụ huynh/người giám hộ của học sinh thông qua phiếu đồng ý tham gia theo đúng tinh thần Công văn số 8748/UBND-KGVX ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh. 7. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các siêu thị, chợ... đảm bảo quản lý chặt chẽ nhưng không gây khó khăn, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất - kinh doanh, không gây ách tắc trong cung ứng hàng hóa tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân. 

 Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch; nhất là thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

 Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cụm công nghiệp, trường học, cơ sở y tế… trên địa bàn mình phụ trách để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động, phát huy hơn nữa nguyên tắc “04 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng) trên địa bàn mình phụ trách theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8821/UBND-KTN ngày 08/12/2021. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, quản lý di biến động dân cư trên địa bàn; quản lý chặt người về từ các vùng dịch, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao và các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4.

Công văn 8835 của UBND tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan