QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Tin liên quan