UBND huyện Duy Xuyên: Quyết định cho phép tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19

Ngày 25/01/2022, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc cho phép tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

 

UBND huyện Duy Xuyên cho phép mở lại các hoạt động nhằm khôi phục, phục hồi sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Các hoạt động massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng được phép hoạt động trở lại (trừ karaoke, vũ trường) nhưng phải đảm bảo người tham gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải được tiêm ít nhất 02 (hai) liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. 

- Thời gian áp dụng: Từ 12 giờ 00 phút ngày 25/01/2022 đến khi có văn bản mới.

Toàn văn Quyết định 684/QĐ-UBND tại đây

Tin liên quan