Thông báo cho phép tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Thông báo cho phép tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về cho phép tổ chức các hoạt động vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Theo đó cho phép mở lại các hoạt động nằm khôi phục, phục hồi sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, cụ thể như sau:

- Các hoạt động massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng được phép hoạt động trở lại (trừ karaoke, vũ trường) nhưng phải đảm bảo người tham gia dịch vụ và chủ dịch vụ phải được tiêm ít nhất 02 (hai) liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

- Thời gian áp dụng : từ 12 giờ 00 phút ngày 25/01/2022 đến khi có văn bản mới

 

Xem chi tiết Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 25/01/2022

Tin liên quan