Vận động người dân thoát khỏi các xã bãi ngang, ven biển tham gia đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Ngày 16/02/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên đã ban hành Công văn số 53/CV-BHXH gửi UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa đề nghị phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Ngày 16/02/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên đã ban hành Công văn số 53/CV-BHXH gửi UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa đề nghị phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo đó, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân có thể liên hệ với Đại lý thu BHYT xã để đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi ốm đau, bệnh tật phải khám chữa bệnh BHYT.

Hiện nay, thẻ BHYT cấp cho người dân các xã Duy Hải, Duy Nghĩa thuộc vùng bãi ngang, ven biển có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2021. Khi tham gia BHYT hộ gia đình thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng từ ngày đóng tiền cho đại lý thu. Trường hợp tham gia sau ngày 31/03/2022 thì thẻ sẽ có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền cho đại lý thu.

Trường hợp người dân đã nộp tiền tham gia BHYT hộ gia đình mà sau đó thuộc đối tượng được cấp thẻ bãi ngang, ven biển thì được BHXH huyện hoàn trả tiền tham gia theo quy định./.

Tin liên quan