Duy Xuyên đồng loạt tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Trong 2 ngày 26 và 27/3/2022, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 47/HD-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức Tháng hoạt động Thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; 

Trong hai ngày 26 và 27/3/2022, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên hàng năm, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2022); 91 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 47 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng nam(24/3/2022-24-3/2022) và 47 năm ngày Giải phóng quê hương Duy Xuyên (28/4/1975-28/4/2022).