Quyết định công nhận lại diện tích theo hiện trạng và thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Bán và bà Nguyễn Thị Anh

Quyết định công nhận lại diện tích theo hiện trạng và thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Bán và bà Nguyễn Thị Anh

Tin liên quan