Quyết định công nhận lại diện tích đất theo hiện trạng và thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Dậu(chết) và bà Nguyễn Thị Chủng

Quyết định công nhận lại diện tích đất theo hiện trạng và thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Dậu(chết) và bà Nguyễn Thị Chủng

Tin liên quan