Quyết định về việc thu hồi đất đối với ông Trần Chín(chết)- Trần Thị Nhị (đại diện) để thực hiện dự án Khu Thương mại -Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm, t

Quyết định về việc thu hồi đất đối với ông Trần Chín(chết)- Trần Thị Nhị (đại diện) để thực hiện dự án Khu Thương mại -Dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm, t

Tin liên quan