Sáng ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2022.

Sáng ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2022

Tham dự Hội nghị có Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, Ông Trần Văn Noa-Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, Ông Phan Xuân Cảnh- Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện, Ông Nguyễn Thế Đức-Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện; lãnh đạo UBND 14 xã, thị trấn.