Thông báo chương trình nghệ thuật "Duy Xuyên ngày mới"

Thông báo Chương trình nghệ thuật "Duy Xuyên ngày mới" chào mừng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020,vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 16/5/2022 tại Sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Xuyên

 

Tin liên quan