Di tích: Vụ thảm sát Vinh Cường

Thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, địch sử dụng toàn bộ lực lượng quân Mỹ - ngụy và các phương tiện hiện đại nhằm hủy diệt, giành dân, chiếm đất. Vào cuối những năm 1967- 1968, địch ráo riết thực hiện cái gọi là “Bình định cấp tốc” ban đêm bắn pháo, dội bom vùng giải phóng; ban ngày đưa quân càn quét đánh phá, đốt nhà xúc dân, cày ủi san bằng vườn tược cây cối, mồ mả. Chúng muốn biến vùng Tây Duy Xuyên thành vùng đất trắng, trong đó có xóm Vinh Cường, thuộc thôn Phú Nhuận 3.