Thường trực HĐND huyện Duy Xuyên chất vấn về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chiều ngày 25/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Chiều ngày 25/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Sơn-Ủy viên BanThường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Văn phòng HĐND-UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND một số xã và Hợp HTX trên địa bàn huyện.