Tổng kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Ngày 10/6/2022, Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2022.

       

        Năm nay là lần thứ 5 Hội LHPN huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hội viên nhằm kêu gọi, khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ.

        Theo đánh giá của ban tổ chức, 14 ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi năm nay tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhiều ý tưởng có tính sáng tạo cao, hoạch toán tài chính rõ ràng và tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cụ thể.