Danh mục 53 Di tích trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Danh mục di tích trên địa bàn huyện Duy Xuyên được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh

Link Danh mục 53 Di tích

STT

Mã QR

TÊN DI TÍCH

Địa điểm

Số Quyết định, năm công nhận

 

 

DUY THU

 

 

01

 

 

Di tích lịch sử Chiến thắng Đức Dục- An Hoà

 Phú Đa 2, Duy Thu

754/QĐ/UBND/2006

 

 

DUY TÂN

 

 

02

 

 

Di tích lịch sử Lăng Bà Thu Bồn

Thu Bồn Đông, Duy Tân

436/QĐ-UBND

03

 

 

Di tích lịch sử chiến thắng đồn Thu Bồn

Thu Bồn Tây, Duy Tân

436/QĐ/UBND/2005

04

 

 

Di tích khảo cổ học Gò Dừa

Thu Bồn Tây, Duy Tân

4265/QĐ/UBND/2005

05

 

 

Di tích lịch sử vụ thảm sát Vinh Cường

Vinh Cường, Duy Tân

558/QĐ/UBND/2007

06

 

 

Di tích lịch sử vụ thảm sát Nỗng Sạn

Phú Nhuận2, Duy Tân

558/QĐ/UBND/2007

07

 

 

Di tích lịch sử Địa điểm hy sinh của AHLLVT nhân dân Chu Cẩm Phong cùng đồng đội

Vinh Cường, Duy Tân

2276/QĐ/UBND/2014

 

 

DUY HOÀ

 

 

08

 

 

 

Di tích lịch sử Địa điểm vụ thảm sát Vĩnh Trinh

Vĩnh Trinh, Duy Hoà

309/QĐ/BVHTTDL/2011

09

 

 

Di tích lịch sử vụ thảm sát Mỹ Lược

Mỹ Lược, Duy Hoà

558/QĐ/UBND/2007

10

 

 

Di tích lịch sử chiến thắng đường Cái Mới

Duy Hoà

558/QĐ/UBND/2007

 

 

DUY CHÂU

 

 

11

 

 

Di tích lịch sử chiến thắng Xuyên Thanh

Thanh Châu, Duy Châu

436/QĐ/UBND/2005

 

 

DUY TRINH

 

 

12

 

 

Di tích lịch sử lăng mộ bà Mạc Thị Giai

Chiêm Sơn, Duy Trinh

436/QĐ/UBND/2005

13

 

 

Di tích lịch sử Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi

Chiêm Sơn, Duy Trinh

2368/QĐ/BVHTTDL/2011

14

 

 

Di tích lịch sử lăng mộ Ngọc Dung công chúa

Đông Yên, Duy Trinh

4265/QĐ/UBND/2005

15

 

 

Di tích khảo cổ học Triền Tranh

Chiêm Sơn, Duy Trinh

754/QĐ/UBND/2006

16

 

 

Di tích khảo cổ học Chùa Vua

Chiêm Sơn, Duy Trinh

754/QĐ/UBND/2006

17

 

 

Di tích khảo cổ học Gò Lồi

Chiêm Sơn, Duy Trinh

754/QĐ/UBND/2006

18

 

 

Di tích khảo cổ học Gò Gạch

Chiêm Sơn, Duy Trinh

754/QĐ/UBND/2006

19

 

 

Di tích lịch sử Dinh Bà Chiêm Sơn

Chiêm Sơn, Duy Trinh

558/QĐ/UBND/2007

 

 

DUY SƠN

 

 

20

 

 

Di tích lịch sử Đình làng Phú Nham Đông

P Nham Đông, Duy Sơn

4265/QĐ/UBND/2005

21

 

 

Di tích lịch sử Đình làng Phú Nham Tây

Phú Nham Tây, Duy Sơn

4265/QĐ/UBND/2005

22

 

 

Di tích lịch sử Miếu Bà Hương

Chiêm Sơn, Duy Sơn

4265/QĐ/UBND/2005

23

 

 

Di tích khảo cổ học Thành Trà Kiệu (đoạn thành phía Nam)

Trà Châu- Kiệu Châu, Duy Sơn

676/QĐ-BVHTTDL/2013

24

 

 

Di tích lịch sử nhà thờ ngũ xã Trà Kiệu

Trà Châu, Duy Sơn

68/QĐ/BVHTT/2005

25

 

 

Cơ sở cách mạng: nhà Bà Huỳnh Thị Khánh

Trà Kiệu Tây, Duy Sơn

292/QĐ/UBND/2011

26

 

 

Di tích chiến tranh đồn Hòn Bằng

Thôn1, Duy Sơn

754/QĐ/UBND/2006

27

 

 

Di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Vùng núi Duy Sơn

2164/BVHTTDL/2012

28

 

 

 

Mộ Mạc Cảnh Huống

Thôn Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

3500/QĐ-UBND

29

 

 

Phế tích tháp Chăm Dương Bi

Thôn Chiêm Sơn, Duy Sơn

3929/QĐ-UBND

30

 

 

Mộ Nguyễn Phúc Kỳ

Thôn Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy Xuyên

1693/QĐ-UBND

 

 

DUY TRUNG

 

 

31

 

 

Di tích khảo cổ học Gò Cấm

Mậu Hoà, Duy Trung

4265/QĐ/UBND/2005

 

 

TT NAM PHƯỚC

 

 

32