Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022