Xã Duy Hải sơ kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên, Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Hải đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng, quân sự địa phương huyện giao; góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.