Đoàn thẩm định nông thôn mới huyện Duy Xuyên kiểm tra, thẩm định các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu tại Thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa và Thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn

Ngày 29-30/06/2022, Đoàn thẩm định nông thôn mới của huyện do đồng chí Trần Huy Tường Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển&Nông thôn-Phó Ban chỉ đạo văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện làm việc tại 2 thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa và thôn Phú Nham Tây, xã Duy Sơn

           

Đ/c Trần Huy Tường-Trưởng phòng Nông nghiệp, Phát triển & Nông thôn- Phó Ban chỉ đạo văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện phát biểu tại cuộc họp

          Tại buổi làm việc, Các đại biểu được nghe lãnh đạo Thôn Vĩnh Trinh xã Duy Hòa; Thôn Phú Nham Tây xã Duy Sơn báo cáo quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. Sau đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, Chính quyền hai xã đã quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM khu dân cư kiểu mẫu. Qua rà soát, thẩm tra, đánh giá cụ thể, đến nay, thôn Vĩnh Trinh xã Duy Hòa; Thôn Phú Nham Tây xã Duy Sơn, đã xây dựng thành công các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu  gồm: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, vườn hộ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, môi trường ;an ninh trật tự. người dân chấp hành pháp luật thực hiện hương ước, quy ước. Kinh tế đều có sự phát triển, bộ mặt nông thôn mới thay đổi rõ nét.