Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 6

Trong 2 ngày 13 và 14.7, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Duy Xuyên tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả quan trọng. vụ Đông xuân toàn huyện thực hiện tổng diện tích gieo trồng 7.723ha, đạt 99,87% kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt 23.038 tấn, bằng 47,15% kế hoạch năm 2022, giảm 12% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng phức tạp với 5093 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Giá trị sản xuất toàn ngành nông công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.285 tỷ đồng tăng 143,3% cùng kỳ. Hoạt động du lịch có dấu hiệu dần phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách tham quan đến Mỹ Sơn tăng, tổng lượt khách tham quan ước đạt: 27.801 lượt, tăng 117% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện phê duyệt quyết toán 64 công trình với tổng giá trị quyết toán là 241,5 tỷ đồng. Qua thẩm tra quyết toán đã giảm giá trị so với đề nghị của các chủ đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, phê duyệt quyết toán 19 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với tổng giá trị được quyết toán là 24,98 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 là trên 851 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 là 490 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán huyện giao và bằng 86,5% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội  tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực;. Công tác tiêm phòng vắc xin COVID 19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt kết quả cao và hiện nay đang triển khai tiêm cho trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Thế Đức - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình KT_XH, AN-QP 6 tháng đầu năm tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu còn nghe Báo cáo tóm tắt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra KT-XH 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ; báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XII; Ban Thường trực ƯBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 ; Báo cáo tóm tắt của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Duy Xuyên 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về thực thi quyên công tô và kêt quả kiêm sát các hoạt động tư pháp địa bàn huyện Duy Xuyên 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND huyện cũng thảo luận thông qua một số nghị quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện một số tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết sổ 09/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của HĐND huyện về xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020./.

Tin liên quan