Duy Xuyên số người tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 4 chỉ đạt 5,1%

Duy Xuyên số người tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 4 chỉ đạt 5,1%

      Tính đến 18/7/2022, huyện Duy Xuyên đã tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho 94.193 người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 99,97%, trong đó có 94.193 người đã tiêm 1 mũi đạt tỷ lệ 99,97%; 90.104 người đã tiêm 2 mũi đạt tỷ lệ 95,63%; 73.707 người đã tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 78,23%. Đáng chú ý chỉ có 4.803 người đã tiêm mũi 4, đạt tỉ lệ rất thấp 5,1%. Riêng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đang học tại các trường THPT và trường nghề trên địa bàn huyện, kết quả có 9.450 trẻ được tiêm mũi 1, đạt tỉ lệ 100%; 9.450 trẻ được tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 100%; tỉ lệ trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 3 đạt rất thấp chỉ có 677 trẻ được tiêm, đạt tỉ lệ 7,16%. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có 2.911trẻ được tiêm mũi 1, đạt tỉ lệ 23,13%; 895 trẻ được tiêm mũi 2, đạt 7,11%.

      Huyện Duy Xuyên tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, UBND huyện đề nghị giám đốc các doanh nghiệp tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang,khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”; giám đốc các doanh nghiệp thông báo cho người lao động và công nhân thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). UBND huyện Duy Xuyên yêu cầu cán  bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan nhà nước đảng, đoàn thể, mặt trận tự nguyện tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 4 và xem đây là tiêu chí để xét thi đua của cá nhân, đơn vị, tổ chức.

Tin liên quan