Duy Xuyên: Hội nghị thông tin thời sự trong nước và thế giới cho cán bộ, đảng viên

Ngày 11/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện. Dự khai mạc hội nghị có đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam - Báo cáo viên Trung ương; đồng chí Nguyễn Xinh - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và hơn 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện.

 đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trần Khắc Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông tin các nội dung về: Một số tình hình thế giới nổi bật và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong những tháng đầu năm 2022; tình hình chiến sự Nga - Ukraine và quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, tỉnh Quảng Nam từ đầu năm 2022 đến nay.