Thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công Công trình: nạo vét bồi lấp kênh dẫn trạm bơm Cù Bàn, xã Duy Châu

Thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công Công trình: nạo vét bồi lấp kênh dẫn trạm bơm Cù Bàn, xã Duy Châu