Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Công Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Công Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc xin Covid-19