Giải bóng đá 'Đồng hương Duy Xuyên 2022 – Tranh cúp Kingtek' gắn kết tình đồng hương

Ngày 1/10, tại TP.HCM, Giải bóng đá “Đồng hương Duy Xuyên 2022 – Tranh cúp Kingtek” có sự tham gia của 13 đội bóng, trong đó gồm 11 xã, 1 CLB và Ban liên lạc Sinh viên đồng hương Duy Xuyên.