Duy Xuyên phát triển chăn nuôi an toàn

Huyện Duy Xuyên đặt mục tiêu phát triển mạnh mô hình nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, thực hiện triệt để chủ trương không cho phép chăn nuôi trong nội thị Nam Phước và các khu dân cư quy hoạch 1/500 theo đề án UBND tỉnh xây dựng, sắp được HĐND tỉnh xem xét ban hành.

          Báo cáo tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vào hôm qua 4.10, ông Nguyễn Văn Sĩ – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Duy Xuyên thông tin, toàn huyện hiện có 8 trang trại chăn nuôi đang hoạt động (6 trang trại heo, 2 trang trại gà) và 4 trang trại đang được triển khai, kêu gọi nhà đầu tư.

          Nhìn chung các trang trại chăn nuôi heo đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, song gây ô nhiễm môi trường. Việc phát triển thêm các trang trại chăn nuôi heo đều không được sự đồng thuận của nhân dân khu vực, thậm chí người dân còn yêu cầu ngừng hoạt động một số trang trại đã được cấp phép và đang sản xuất...

Thời gian tới, Duy Xuyên sẽ quan tâm hỗ trợ người dân phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung và an toàn dịch bệnh. 

          Ông Trần Huy Tường - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên cho hay, giai đoạn 2022 - 2025, Duy Xuyên xác định chăn nuôi là một trong những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp (chiếm tỷ lệ khoảng 30% toàn ngành), đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với việc đảm bảo vệ sinh môi trường, lợi ích người dân địa phương và an sinh xã hội.

          “Mục tiêu huyện đặt ra là từng bước phục hồi và giữ mức ổn định tổng đàn heo 47.000 con, trong đó chăn nuôi tập trung và chăn nuôi nông hộ quy mô lớn chiếm tỷ lệ 25% vào năm 2025.

          Tạo thuận lợi để các doanh nghiệp xây dựng các trang trại chăn nuôi bò cao sản tập trung, phấn đấu đạt 19.000 con vào năm 2025. Duy trì ổn định đàn trâu là 3.100 con.

          Đến năm 2025 tổng đàn gia cầm đạt 810.000 con, trong đó chú trọng phát triển trang trại chăn nuôi gà, phấn đấu tổng đàn gà là 680.000 con” – ông Tường nói.