Công điện số 32/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT

Công điện số 32/CĐ-QG hồi10h00 ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT - Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN

Tin liên quan