Duy Xuyên có 3.349 hộ vay vốn ưu đãi

Duy Xuyên có 3.349 hộ vay vốn ưu đãi

Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022 do UBND huyện Duy Xuyên vừa tổ chức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. 

Ông Nguyễn Bá Tùng - Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên cho biết, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị trực tiếp tham mưu cho UBND huyện bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022 đạt 100% kế hoạch đề ra. Cạnh đó, thực hiện phân giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao và vốn thu hồi cho các xã, thị trấn. Tập trung giải ngân cho vay nguồn vốn các chương trình, thu hồi nợ đến hạn, thu lãi vay và huy động tiền gửi tiết kiệm kịp thời. Đặc biệt, đơn vị triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định. Đến nay, đơn vị đang quản lý tổng nguồn vốn gần 488 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, trong đó nguồn vốn trung ương 391,3 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 80,22%, nguồn vốn địa phương 21,5 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 4,41%, huy động tiết kiệm hơn 75 tỷ đồng, đạt 111,8% kế hoạch giao.