Trường PTTH Lê Hồng Phong - huyện Duy Xuyên tuyên truyền chuyển đổi số cho học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 2001/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2022 về tổ chức Truyền thôngnâng cao nhận thức chuyển đổi số cho học sinh trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh năm 2022, sáng ngày 10/11/20222, Trường PTTH Lê Hồng Phong phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Duy Xuyên và VNPT huyện Duy Xuyên tổ chức buổi ngoại khóa Truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho 22 lớp với gần 1000 học sinh.

Đại diện VNPT giới thiệu và hướng dẫn cài đặt một số ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt

Tại Buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được nghe đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản về chuyển dổi số như: Chuyển đổi số là gì? tại sao phải chuyển đổi số? chuyển dổi số là việc của ai? Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, một số mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; nghe giới thiệu một số ứng dụng số mà UBND tỉnh đang triển khai và khuyến nghị cài đặt, sử dụng như: Smart Quảng Nam, Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, …. Đặc biệt, tại buổi ngoại khóa này, các em học sinh đã được nghe hướng dẫn một số lưu ý khi tham gia mạng xã hội, tham gia môi trường số, cũng như được truyền đạt các kiến thức về Bộ quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội.