Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

 

Căn cứ Quyết định số 6229/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Duy Xuyên về phê duyệt thanh lý tài sản Khu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND xã Duy Hòa về phê duyệt kế hoạch đấu giá bán thanh lý tài sản Khu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên;

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

-Tài sản thanh lý: Vật tư thu hồi Khu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòa.

- Giá khởi điểm: 14.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)

-Thời gian đấu giá đúng vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022.

-Địa điểm bán đấu giá: UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

-Đăng ký hồ sơ và nộp lệ phí, tiền đặt cọc: tại Bộ phậnTài chính - Kế toán UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên từ ngày ra thông báo đến 15h00 phút ngày 30/11/2022.

  Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá nêu trên liên hệ Bộ phận Tài chính - Kế toán UBND xã Duy Hòa hoặc số điện thoại 0905.506.601 (gặp C. Hương-  Kế toán UBND xã) để được hướng dẫn thêm./.

Văn bản tải tại đây 

Tin liên quan