Huyện đoàn thanh niên Duy Xuyên ký thỏa thuận thực hiện Chương trình Tuổi trẻ Duy Xuyên cài ví VNPT MONEY

Sáng ngày 29/11/2022, Huyện đoàn Thanh niên huyện Duy Xuyên phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức Ký kết biên bản hợp tác thực hiện Chương trình Tuổi trẻ Duy Xuyên cài ví VNPT MONEY đóng góp xây dựng Công trình thanh niên nhiệm kỳ mới.

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi năm 2022, thông qua hoạt động tuyên truyền ứng dụng chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời gây quỹ để chung tay thực hiện công trình thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tuyên truyền chuyển đổi số. Cùng với việc tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tiếp cận các ứng dụng số hữu dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các giao dịch trên sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của huyện nhà.