Duy Xuyên nỗ lực tăng tốc tiêm vắc xin phòng Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tái bùng phát mạnh, phức tạp ở một số nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số khu vực trong nước, nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại trên địa bàn huyện vàcả nước rất cao. Để đảm bảo, nâng cao sức khởe cho Nhân dân, huyện Duy Xuyên ra quân tổ chức tiêm phòng vắc xin và tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, tổ chức xe lưu động truyêntruyền và vận động đến từng hộ gia đình, từng đối tượng tự giác đến các điểm tiêm đểtiêm phòng đủ số mũi tiêm theo hướng dẫn.

UBND xã Duy Hải tổ chức Xe tuyên truyền lưu động

Để đảm bảo công tác tiêm phòng vắc xin Covid -19 đạt kết quả cao, đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên đã giao Trung tâm y tế Duy Xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng các phương án tổ chức tiêm phòng phù hợp cho từng đối tượng và từng địa phương như: tổ chức các điểm tiêm tại các trường học cho giáo viên và học sinh,  tổ chức các điểm tiêm tại các nhà sinh hoạt thôn, khối phố, tổ chức tiêm lưu động đến từng hộ gia đình, …

Xe tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư tại xã Duy Tân

Công tác tuyên truyền về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới được các địa phương ra quân đồng loạt bằng nhiều hình thức.

xã Duy Tân tổ chức điểm tiêm phòng Covid-19 tại nhà sinh hoạt thôn Phú Nhuận 2

Trong đêm ngày 29/11/2022 UBND xã Duy Tân phối hợp với trạm Y tế xã tổ chức tuyên truyền và đến tận nhà để tiêm tiêm vắc xin cho người dân, đạt 99 liều

Duy Tân tiêm vắc xin tại nhà cho người dân