Thông báo khởi công công trình lắp đặt bể bơi và nhà vòng Trường THCS Lương Thế Vinh

Thông báo khởi công công trình lắp đặt bể bơi và nhà vòng Trường THCS Lương Thế Vinh