Thông báo thi công xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐH4.DX đoạn từ NTLS xã Duy Vinh đi giáp Cẩm Kim

Thông báo thi công xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐH4.DX đoạn từ NTLS xã Duy Vinh đi giáp Cẩm Kim