Phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 21.12, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh tổ chức lễ phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Thôn Chiêm Sơn hiện có 636 hộ dân, với 1.772 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,67%. Qua khảo sát đánh giá, thôn Chiêm Sơn hiện đạt 3 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm: phát triển sản xuất kinh doanh và lao động qua đào tạo, thu nhập, hộ nghèo đa chiều, chi bộ đảng, ban phát triển thôn và đoàn thể chính trị. Theo kế hoạch năm 2023, thôn Chiêm Sơn phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm: giao thông, điện, vườn, nhà ở hộ gia đình, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, sự hài lòng của người dân. Tổng nguồn vốn thực hiện là 1,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện, xã và nhân dân đóng góp.

Phát biểu tại lễ phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Chiêm Sơn, ông Đoàn Công Vân – Chủ tịch UBND xã Duy Trinh đề nghị ban thôn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ Đảng, sự phối hợp đồng bộ của các hội đoàn thể của thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp nhân lực, vật lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, cho đến thụ hưởng và phát huy các giá trị, thành quả xây dựng thôn nông thôn mới. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, làng nghề truyền thống. Thúc đẩy triển khai chương trình OCOP gắn với các sản phẩn nông, lâm, nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của thôn như dầu chổi, dầu tràm theo chuỗi giá trị, kết hợp với thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Mặt khác, huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đề ra giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình đường hoa, cây xanh tạo nên diện mạo thôn xanh - sạch - đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát huy các giá trị bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, công nghệ thông tin; chú trọng tỉ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa, thôn đạt thôn văn hóa. Đặc biệt đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền nhằm hạn chế các vấn đề tội phạm liên quan đến ma tuý, cờ bạc, số đề, tín dụng đen trên địa bàn thôn; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.