Thông báo đấu giá tài tản Khu nhà Hợp tác xã cũ và Khu phòng học do UBND xã Duy Hải quản lý

Thông báo đấu giá tài tản Khu nhà Hợp tác xã cũ và Khu phòng học do UBND xã Duy Hải quản lý

Tin liên quan