Duy Xuyên tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022

Sáng ngày 10.1, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Cảnh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn huyện tổ chức 165 buổi tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho khoảng 18.200 lượt người tham dự; tổ chức 14 lượt tuyên truyền tín ngưỡng tôn giáo và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho 1730 tín đồ, giáo dân theo đạo; tổ chức 15 đợt tuyên truyền cho 6.150 người tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường và tổ chức 16 buổi tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện và duy trì cũng cố mô hình trường học an toàn, nói không với ma túy.