Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thăm động viên, tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2023.

Chiều ngày 06/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ năm 2023

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Duy Xuyên anh hùng, nêu cao vai trò xung kích, tình nguyện; sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên; phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp sức trẻ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc Việt Nam xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.