Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện Duy Xuyên. Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 10/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện tại 14 xã-thị trấn và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện Duy Xuyên. Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 10/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện tại 14 xã-thị trấn và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng kinh tế - Hạ tầng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện và Đội quản lý thị trường số 5 huyện cùng tham gia.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 264 cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố, sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện. Trong đó, có 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm do giấy khám sức khỏe cho người lao động hết hạn, bảo quản hàng hóa không đúng quy định, một số mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ, một số sản phẩm không có phụ đề tiếng việt… Các cơ sở còn lại hầu hết các cơ sở đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP); Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ). Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Những sản phẩm dùng để chế biến tại các cơ sở đều có nhãn mác, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.