Duy Xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023, ngày 14/12/2022 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đang kiểm tra tại quầy tạp hóa Mười Long xã Duy Châu

Huyện  thành lập 01 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thực phẩm phục vụ người tiêu dùng theo phân cấp quản lý tại 14 xã, thị trấn. Theo đó từ ngày 27/12/2022 đến ngày 13/02/2023, đã tiến hành kiểm tra tại 274 cơ sở dịch vụ ăn uống, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết nguyên đán Quý Mão và các lễ hội: thịt, bia, rượu, bánh mứt….

Đoàn kiểm tra cơ sở nước nắm Lành tại thôn An Lương xã Duy Hải